Klachtenregeling

De organisatie van onze huisartsenpraktijk is gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening. Daarin kan altijd iets fout gaan. 

Mocht u een klacht hebben dan stellen wij het op prijs om dit bij voorkeur met u in een persoonlijk onderhoud te bespreken. Aarzelt u niet om contact met de assistente op te nemen. Blijf niet met klachten rondlopen.

Komt u er niet uit in het gesprek dan kan u een klacht indienen via het klachtenfrmulier van het SKGE.Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).De klachtenfunctionaris van het SKGE kan bemiddelen tussen u en uw huisarts om de klacht op te lossen.

Klachtenformulier